top of page

Festival & Event Producers

Public·6 members
Ëlł Ťô Řdý
Ëlł Ťô Řdý

Ano Ang Aral Sa Kabanata 38 Ng Noli Me Tangere


Ano ang Aral sa Kabanata 38 ng Noli Me Tangere?
Ang kabanata 38 ng Noli Me Tangere ay tumutukoy sa prusisyon na ginanap sa bayan ng San Diego. Sa kabanatang ito, makikita natin ang iba't ibang aspeto ng pananampalataya, tradisyon, at lipunan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ano nga ba ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kabanatang ito? Narito ang ilan sa mga mahahalagang punto na dapat nating tandaan:  • Ang prusisyon ay hindi lamang isang pagpapakita ng debosyon, kundi isang pagpapakita rin ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Sa prusisyon, makikita natin ang mga tao na naglalakad kasama ang mga imahen ng mga santo at ang Mahal na Birhen. Ang mga ito ay simbolo ng kanilang pananampalataya at paggalang sa Diyos at sa simbahan. Ngunit hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit sila sumasama sa prusisyon. Ang prusisyon ay isa ring paraan para ipakita ang kanilang pagkakaisa bilang isang komunidad at ang kanilang pagmamahal sa kanilang bayan. Sa pamamagitan ng prusisyon, nagkakaroon sila ng pagkakataon na makipag-ugnayan at makipag-kapwa-tao sa kanilang mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at inaapi. Ang prusisyon ay nagbibigay din sa kanila ng lakas at pag-asa na makamit ang kalayaan at katarungan mula sa mga mapang-api na dayuhan.  • Ang prusisyon ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang pagpuna rin sa mga maling gawi at sistema ng lipunan. Sa prusisyon, makikita natin ang mga kontrasteng sitwasyon na nagpapakita ng mga problema at suliranin ng lipunan. Una, makikita natin ang pamamalo sa mga penitente na isang uri ng paniniil at karahasan na ginagawa ng mga prayle at guwardiya sibil. Ito ay tinutulan ni Ibarra at Kapitan Heneral dahil ito ay nakakahiya at hindi makatao. Ikalawa, makikita natin ang karangyaan at ginto ng mga karo at damit ng mga santo na isang uri ng pagpapaimbabaw at pagpapakasasa ng simbahan. Ito ay kinuwestiyon ni Pilosopo Tasyo dahil ito ay hindi akma sa tunay na diwa ng Kristiyanismo. Ikatlo, makikita natin ang walang respeto at pang-aasar ng mga bata kay San Pedro Bautista na isang uri ng kamangmangan at kakulangan sa edukasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tamang pagtuturo at paggabay sa kabataan.  • Ang prusisyon ay hindi lamang isang pangyayari, kundi isang pagsasalaysay rin ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa prusisyon, makikita natin ang mga elemento na nagpapakilala sa ating kasaysayan at kultura bilang mga Pilipino. Una, makikita natin ang papel na ginampanan ni San Diego de Alcala sa pagtatatag ng bayan ng San Diego. Siya ay isang santo na pinararangalan bilang patron ng bayan dahil siya ay tumulong sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo at pagpapaunlad ng agrikultura. Ikalawa, makikita natin ang papel na ginampanan ni San Pedro Bautista sa pagtatanggol ng Pilipinas mula sa mga mananakop na Hapon. Siya ay isang santo na pinararangalan bilang martir dahil siya ay pinatay ng mga Hapon kasama ang iba pang mga misyonero at Pilipino noong 1597. Ikatlo, makikita natin ang papel na ginampanan ni Maria Clara sa pagpapakita ng kagandahan at kabutihan ng mga Pilipina. Siya ay isang dalaga na pinararangalan bilang simbolo ng pag-ibig at pag-asa dahil siya ay nagbigay ng malungkot na pag-awit ng Ave Maria na nagpahayag ng kanyang damdamin at pananampalataya.
Ang kabanata 38 ng Noli Me Tangere ay hindi lamang isang simpleng paglalarawan ng isang prusisyon, kundi isang malalim na paglalahad ng mga aral na maaari nating matutunan tungkol sa ating pananampalataya, tradisyon, at lipunan. Sa pamamagitan ng kabanatang ito, maaari nating mas maunawaan ang ating sarili bilang mga Pilipino at ang ating papel bilang mga mamamayan ng bansa.


Download Zip: https://t.co/jyDtqblMxD


Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Noli Me Tangere, maaari mong bisitahin ang mga sumusunod na link:  • [Noli Me Tangere Buod ng Buong Kwento (Maikling Buod)]  • [Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata 1-64 with Talasalitaan]  • [Noli Me Tangere/Kabanata 38 - Wikibooks, mga malayang libro para sa lahat]
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page